HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL: (5237 sayılı TCK 132.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132.maddesinde haberleşme’nin gizliliğini ihlal suçları özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132/1.maddesinde,kişiler arasındaki haberleşme’nin gizliliğini ihlal eden kimse,bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Bu gizlilik ihlali haberleşme içerikleri’nin kaydı suretiyle gerçekleşirse,verilecek ceza bir kat artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132/2.maddesinde kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini,hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse,iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132/3.maddesinde kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi,bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 133.maddesinde kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması düzenlenmiştir.Madde de,kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları,taraflardan herhangi biri’nin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi,iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 133/2.maddesinde katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi,altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 133/3.maddesinde kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi,iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134/1.maddesinde özel hayatın gizliliğini ihlal,kişilerin özel hayatı’nın gizliliğini ihlal eden kimse,bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134/2.maddesinde,kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. 

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135/1.maddesinde hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135/2.maddesinde;kişisel veri’nin,kişilerin siyasi,felsefi veya dini görüşlerine,ırki kökenlerine;hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine,cinsel yaşamlarına,sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136/1.maddesinde,kişisel verileri,hukuka aykırı olarak bir başkasına veren,yayan veya ele geçiren kişi,iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 137/1.maddesinde nitelikli haller düzenlenmiştir.

Maddelerde tanımlanan suçların;

  • Kamu görevlisi tarafından ve görevi’nin verdiği yetkiyi kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,işlenmesi halinde,verilecek ceza yarı oranında artırılır.

VERİLERİ YOK ETMEME:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138/1.maddesinde kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına,karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138/2.maddesinde suçun konusu’nun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 139.maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi,verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak,bu ve buna benzer Ceza ve Ağır Ceza Davalarında;Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve mağdur-Müşteki Vekilliği soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına kadar Avukatlığı en iyi şekilde profesyonel ekibiyle Ankara ve Ülkemizin diğer İllerinde kaliteli,başarılı hizmet vermektedir.